VISIÓ

d’Escola

Volem potenciar les habilitats de cadascú, acompanyar i garantir un benestar, amb implicació.

Visió de centre

Descarrega esquema complet

Volem

Potenciar

les habilitats de cadascú

Aprenentatges competencials i globalitzats.

Aprenem del que vivim, sentim i pensem.

Atenció a la diversitat

Tenim en compte el punt de partida i característiques de cadascú.

Volem

Acompanyar

Junts fem escola.

Activitats obertes i participatives.

Atenció a la diversitat.

Tenim en compte el punt de partida i característiques de cadascú.

Volem garantir un

Benestar

Educació emocional i acompanyament personal.

És essencial i el centre dels nostres aprenentatges.

Desenvolupar i adquirir valors

que ens ajuden com a individus i com a col·lectiu.

Amb

Implicació